YENİLENME VE KALICILIK

Eskiyen, doluluk oranı düşen, rekabet gücü azalan tesisler için sağlıklı yaşam.

       *Geleceğin pazar yapısı ve tüketici talepleri için analitik öngörü çalışması; buna göre marka kimliği, kiracı karması ve fark yaratma stratejisi;

*Mimari veriler, alan ve kira geliri hedeflerine göre yeni yerleşim, kiracı seçimi ve sözleşme sistemi;

*Matematik, insan ve teknolojiyi birlikte kullanabilen yönetici takımın geliştirilmesi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

“Hayatı ve aklı dijital” olan yeni tüketiciyi mutlu etmek için çok-yönlü çözüm.

   * Dijital pazarlama için tüm kanalları ( web, sosyal medya vb.) birlikte ele alan “içerik yönetimi”

   *Ortak alan ve mağazalar için dijital donanım, yazılım ve bilgi toplama, değerlendirme sistemi;   

          *Pazarlama takımı için dijital beceri eğitimi; e-öğrenim ve sürekli güncel mesleki bilgi desteği.

 YENİ, YENİ, YENİ

Fon veya arsa varlıkları için en verimli yatırım geri dönüşü.

*Perakende gayrimenkul alanında fon veya arsa varlığının değerlendirilmesi için fikir, kavram geliştirme, ortaklık, tasarım çözümleri;

*Doğru konumda doğru kavram ve kiracı karması yaratarak en yüksek verimlilik hedeflerinin gerçekleştirilmesi;

*Arsadan işletmeye; bütün geliştirme sürecinin yönetimi veya denetimi.